LMBE

LMBE

Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening

Hvem er vi?

 

Hjemmesiden tilhører Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening (LMBE). LMBE er en interesseforening for tidligere elever på Luthersk Missions Højskole (LMH) i Hillerød samt enhver, der ønsker at støtte LMH's arbejde. Enhver, som er interesseret i at støtte vort arbejde og få tilsendt de bøger, som vi udgiver, er velkommen til at rette henvendelse til kassereren, se nedenfor.

 

Vores formål er at støtte tidligere og nuværende elever på LMH. Det gøres typisk på 2 måder:

- Vi giver økonomisk støtte til nuværende elever på LMH.

- Vi udgiver 1 eller flere bøger om året med et indhold, der ligger på linie med undervisningen på LMH. Enkelte af vore udgivelser er blevet benyttet som undervisningsbog på LMH. Årskontingentet dækker udsendelsen af bogen til medlemmerne, som derved får en eller flere kristne bøger hvert år til en favorabel pris.

 

Kontakt til LMBE

 

Dersom du ønsker at give udtryk for meninger og synspunkter (evt. forslag) omkring vore udgivelser, skal du kontakte formanden: formanden (snabela) lmbe.dk (mobil: 23338834)

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende en konkret udsendelse eller kontingentbetaling, skal du kontakte kassereren:

kassereren (snabela) lmbe.dk (telf. 61392146)

 

Vores gironummer: 6470912 (benyttes ved betaling af medlemskontingent).

 

Kontingent:

Kontingentet til LMBE er for tiden: kr. 125,-

 

Husk altid at angive navn, adresse og den årgang, hvor du var elev på LMH samt medlemsnummer, ved overførsel af penge til foreningen (PS: Når du benytter en PC-bank til indbetaling af kontingentet, skal du huske at notere de samme oplysninger i feltet 'Meddelelser til beløbsmodtageren').

 

 

 

Diverse

 

Bestyrelsen:

Stig Richard Hansen (Formand)

Daniel Rønne-Rasmussen (sekretær)

Maria Thorlund

Ellen Bjerg Madsen

Gregers Kofod Rasmussen

Monika Højgaard Andersen

Leon Juhl

Mikkel Vigilius (repræsentant fra LMH’s lærere)

 

Leif Hansen (kasserer)

 

Tidligere udgivelser:

De fleste af LMBE’s bøger er udgivet i kommission hos forlagene Logos Media, Lohse eller Nyt Liv. Ikke-udsolgte, tidligere bogudgivelser kan købes gennem Bethesdas Boghandel, telf. 33131717 eller Forlagsgruppen Lohse (Lohse.dk), telf. 75934455.

Se listen nedenfor

 

Næste bogudgivelser (2018):

Henrik Nymann Eriksen: Robust kristendom, tro, håb og kærlighed

Jens Ole Christensen: Dyb hvile og dynamisk liv - Bjergprædikenen læst langsomt

 

 

Restlager

af tidligere udgivelser

 

Egon Olsen: I Herrens ærinde kr. 5,00

Carl Frederik Wisløff: I evangeliets tjeneste kr. 10,00

Harold L. Senkbeil: At dø for at leve kr. 10,00

Henrik Nymann Eriksen: Se min tjener kr. 80,00

Olav Uglem: Fra Abraham til Nehemias kr. 50,00

Svend Aage Jacobsen: 10 sange kr.10,00

Jan Bygstad: Menigheden i bibelsk perspektiv kr. 10,00

Gene Edward Veith: Hellig hverdag kr. 175,00

Frank Jacobsen: Til tro på Jesus kr. 150,00

Mikkel Vigilius: Djævelens ånd og tidens ånd kr. 49,95

John T. Bless: Lov og Evangelium kr. 25,00

Mikkel Vigilius: Udvikling eller skabelse kr. 199,95

J. F. Løvgren: I frafaldets tid kr. 125,00

Claus L. Munk: Frafald – en aktuel trussel for os alle kr. 15,00

Martin Luther: Jesu afskedstale 1 (Joh 14) kr. 50,00

Marius Giverholt: Se på Jesus (31 andagter) kr. 50,00

Karl K Riis: Guds barn jeg er (ny overs.) kr. 25,00

Hans Erik Nissen: Livets Sejrskrans (111 andagter) kr. 80,00

Martin Luther: Jesu afskedstale 2 (Joh 15 - 16) kr. 50,00

Martin Luther: Så fast en borg, andagter til hele året kr. 159,20

Thomas Vind: Et liv i bøn kr. 24,00

Tro for hjerte og tanke kr. 75,00

 

Omtale af nogle af de seneste bøger:

 

"Jesu afskedstale" er Luthers prædikener over Johannesevangeliet kapitel 14 - 16 smlet i 2 bøger. Disse kapitler indeholder det sidste, Jesus sagde til sine disciple, inden han blev arresteret.

Luther taler direkte til menigmand, og det er relevant læsning også for os her omkring 500 år efter, at prædikenerne blev holdt.

 

"Så fast en borg" er en andagtsbog med andagter af Martin Luther til hele året. Andagterne følger ikke en bestemt rækkefølge fra Bibelen eller kirkeåret, men Martin Luther dykker ned i Guds ord og udlægger det med ønske om at pege på Jesus som vores frelser. Andagterne er af varierende længde og mange af stykkerne hænger sammen - enten tematisk eller ved gennemgang af samme bibelvers over flere dage. Sproget i andagterne bærer præg af Luthers sprog, men det er bearbejdet, så det er lettere at læse.

 

"Guds barn jeg er": Dette er en lille bog om frelsesvished. Det er en bog, der er værd at læse flere gange. Karl Riis behandler nogle af de spørgsmål, mange oplever at have. Hvordan får jeg frelsesvished? Kan jeg overhovedet få det? Hvad kan hindre visheden?

Læs denne bog og se, at den ægte bibelske frelsesvished hviler på det, Gud har sagt og gjort.

 

"Se på Jesus" er en lille andagtsbog af den norske præst Marius Giverholt (1848 - 1916). Andagtsbogen er en skattekiste med et klart budskab om frelse og forsoning og har igennem årtier været til stor trøst og hjælp for mange mennesker. Nu er den blevet oversat til dansk. Se på Jesus indeholder et bibelvers og en kort andagt til morgen og aften i 31 dage.

 

"Livets Sejrskrans" indeholder 111 andagter skrevet af Hans Erik Nissen. Andagterne er præget af vidnesbyrdet om det inderlige fællesskab med Jesus og skrevet med Hans Erik Nissens vanlige direkte og sjælesørgeriske stil. Gennem andagterne peger han igen og igen på, hvad han selv var optaget af til det sidste: at nå målet og få livets sejrskrans.

 

"Et liv i bøn": Dette er en lille bog om bøn af Thomas Vind. Bogen tager med 6 forskellige temaer udgangspunkt i hverdagens og tidens udfordringer omkring bøn; en disciplin, mange kæmper med. Med henvisning til Bibelens ord og Thomas Vinds egne erfaringer peger bogen på, at vi gang på gang kommer til kort i vores bøn i hverdagen, og uden Jesus er v i hjælpeløse. Bogen er let at læse.