LMBE

LMBE

Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening

Hvem er vi?

 

Hjemmesiden tilhører Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening (LMBE). LMBE er en interesseforening for tidligere elever på Luthersk Missions Højskole (LMH) i Hillerød (jfr. vores vedtægter).

 

Vores formål er at støtte tidligere og nuværende elever på LMH. Det gøres typisk på 2 måder:

- Vi giver økonomisk støtte til nuværende elever på LMH.

- Vi udgiver 1 eller flere bøger om året med et indhold, der ligger på linie med undervisningen på LMH. Enkelte af vore udgivelser er blevet benyttet som undervisningsbog på LMH. Årskontingentet dækker udsendelsen af bogen til medlemmerne, som derved får en eller flere kristne bøger hvert år til en favorabel pris.

 

Kontakt til LMBE

 

Dersom du ønsker at give udtryk for meninger og synspunkter (evt. forslag) omkring vore udgivelser, skal du kontakte formanden: formanden (snabela) lmbe.dk (mobil: 23338834)

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende en konkret udsendelse eller kontingentbetaling, skal du kontakte kassereren:

kassereren (snabela) lmbe.dk (telf. 61392146)

 

Vores gironummer: 6470912 (benyttes ved betaling af medlemskontingent).

 

Kontingent:

Kontingentet til LMBE er for tiden: kr. 90,-

 

Husk altid at angive navn, adresse og den årgang, hvor du var elev på LMH samt medlemsnummer, ved overførsel af penge til foreningen (PS: Når du benytter en PC-bank til indbetaling af kontingentet, skal du huske at notere de samme oplysninger i feltet 'Meddelelser til beløbsmodtageren').

 

 

Diverse

 

Bestyrelsen:

Stig Richard Hansen (Formand)

Daniel Rønne-Rasmussen (sekretær)

Maria Thorlund

Ellen Bjerg Madsen

Gregers Kofod Rasmussen

Monika Højgaard Andersen

Mikkel Vigilius (repræsentant fra LMH’s lærere)

 

Leif Hansen (kasserer)

 

Tidligere udgivelser:

De fleste af LMBE’s bøger er udgivet i kommission hos forlagene Logos Media, Lohse eller Nyt Liv. Ikke-udsolgte, tidligere bogudgivelser kan købes gennem Bethesdas Boghandel, telf. 33131717.

Se listen nedenfor

 

Næste bogudgivelser (2018):

Henrik Nymann Eriksen: Robust kristendom, tro, håb og kærlighed

Jens Ole Christensen:

 

 

Restlager

af tidligere udgivelser

 

Marius Jørgensen: Opstandelsen kr. 5,00

Marius Jørgensen: Bliv i ham kr. 10,00

Egon Olsen: I Herrens ærinde kr. 5,00

Jan Bygstad: Skriften vidner om Kristus kr. 30,00

Carl Frederik Wisløff: I evangeliets tjeneste kr. 10,00

Mikkel Vigilius: Ved evangeliets kraft kr. 10,00

Harold L. Senkbeil: At dø for at leve kr. 10,00

Henrik Nymann Eriksen: Se min tjener kr. 80,00

Olav Uglem: Fra Abraham til Nehemia kr. 40,00

Svend Aage Jacobsen: 10 sange kr. 8,00

Jan Bygstad: Menigheden i bibelsk perspektiv kr. 72,00

Gene Edward Veith: Hellig hverdag kr. 144,00

Henrik Nymann Eriksen: Hinanden kr. 48,00

Frank Jacobsen: Til tro på Jesus kr. 120,00

Redaktion v/ Chr. Bandak m.fl.: En arbejdsdag for Herren kr. 10,00

Mikkel Vigilius: Djævelens ånd og tidens ånd kr. 49,95

John T. Bless: Lov og Evangelium kr. 149,95

Mikkel Vigilius: Udvikling eller skabelse kr. 199,95

J. F. Løvgren: I frafaldets tid kr. 144,00

Claus L. Munk: Frafald – en aktuel trussel for os alle kr. 40,00